UE

Metalpress

 

 

Metalpress Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Prace B+R w zakresie stworzenia wzorów produktów odlewniczych o ściśle określonym, unikalnym składzie chemicznym”

Celem projektu jest stworzenie wzorów produktów odlewniczych o ściśle określonych parametrach w zakresie składu
chemicznego oraz zwiększenie udziału materiałów wtórnych w produktach odlewniczych w wyniku przeprowadzenia
prac B+R. W efekcie stworzenia wzorów odlewniczych i zaimplementowania ich do działalności Wnioskodawcy, w
znaczący sposób wzrośnie poziom konkurencyjności firmy.

Efekty rzeczowe realizacji projektu to:
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.;
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt.;
– Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 379 993,65 zł;
– Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R – 1 szt.;
– Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R – 1 szt.;
– Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej – 956 815,40 zł;
– Liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej – 6 szt.
Rezultaty projektu to:
– Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 1 EPC;

– Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej – 1 szt.;
– Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej – 1 szt.;
– Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
– Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach – 1 EPC.

Dofinansowanie projektu z UE: 696 821,76 zł
Wartość projektu: 1 045 608,46 zł