Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w

Metalpress Sp. z o.o.

jest Pani Natalia Ratajewska

e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl

tel.: 783 479 791

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych.

Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, powinny mieć możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia. W związku z tym publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym podmiotom.