Przygotowanie dokumentacji i wykonawstwo oprzyrządowania

Metalpress

Dla każdego odlewu zapewniamy wykonanie kompletnego oprzyrządowania (np. modeli, form, rdzennic) wg powierzonej lub przygotowanej przez nas dokumentacji.