Laboratorium

Metalpress

Firma Metalpress przeprowadza kontrole jakości wsadu jak i własnej produkcji na wszystkich jej etapach. Realizowane jest to w nowoczesnym laboratorium zakładowym.

 

W celu zapewnienia jakości produkcji, doświadczona i przeszkolona kadra przeprowadza odpowiednie badania.

Metalpress

Badanie składu

Badamy skład chemiczny każdej partii wyprodukowanych odlewów. Ponadto oferujemy badania składu chemicznego aluminium i stopów miedzi. Posiadamy dwa spektrometry (rentgenowski oraz emisyjny), które szybko i bardzo dokładnie sprawdzą skład chemiczny wcześniej dostarczonej próbki metalu.

Wyniki przesyłamy do klienta niezwłocznie e-mailem lub pocztą tradycyjną.

Metalpress

Kontrola na dowolnym etapie

Kontrolę składu chemicznego w trakcie przeprowadzania wytopów i na wyrobach gotowych wykonujemy na urządzeniach stacjonarnych, szybką kontrolę wsadu wspomagamy również urządzeniami przenośnymi.

  Badania twardości metodą Brinella w zakresach 5/750 i 5/250, realizujemy na automatycznym twardościomierzu.

  Obserwacja mikrostruktury wyprodukowanych stopów może być wykonywana na dowolnym etapie procesu wytwórczego.
  Wyposażenie w mikroskop metalograficzny o powiększeniu do 1000x zapewnia możliwość obserwacji w świetle odbitym, w polu jasnym i ciemnym oraz świetle spolaryzowanym.

  Mikroskop współpracuje z oprogramowaniem obsługującym analizę faz i ziaren. Uzyskane obrazy są przechowywane cyfrowo.
  Laboratorium posiada zaplecze do przygotowania próbek metalograficznych przez możliwość cięcia detalu na przecinarce półautomatycznej i wykonaniu zgładu metalograficznego na automatycznej szlifierko-polerce.

  Produkt finalny podlega kontroli wymiarowej oraz ocenie wizualnej makro wad powierzchniowych i wewnętrznych. Laboratorium w tym celu jest wyposażone w mikroskop stereoskopowy z powiększeniem do 100x. Posiadamy możliwość przechowywania obrazów cyfrowych.

  Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2021,poz. 1941) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku  z prowadzoną działalnością